website page counter

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΒΙΟΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

(Dr. Ar. Hovsepian)

Τα ηλεκτρομαγνητικά φαινόμενα έχουν κυρίαρχη σημασία στην οργάνωση, δομή και λειτουργία των ζωντανών οργανισμών τόσο σε κατάσταση υγείας όσο και της ασθένειας. Ο οργανισμός και τα λειτουργικά του συστήματα αποτελούν πηγές ασθενών ηλεκτρομαγνητών παλμών σε ευρύ φάσμα συχνοτήτων. Κάθε όργανο, ιστός, κύτταρο έχουν το δικό τους φάσμα παλμών, ιδιαίτερο σι6 χαρακτηριστικά και στις ιδιότητές του. Η ύπαρξη αυτών των παλμών στο κύτταρο .οφείλεται στην κίνηση διαφόρων φορτισμένων σωματιδίων (όπως ανιόντα, κατιόντα και τα ηλεκτρόνια).

Εντός των κυττάρων και μεταξύ αυτών συντελείται συνεχής στιγμιαία ανταλλαγή πληροφοριών μέσω ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Οι λειτουργικές διαταραχές στον οργανισμό προκύπτουν όταν οι λεπτές διαδικασίες ελέγχου αλλάζουν εξ αιτίας της παρέμβασης μη φυσικών για τον οργανισμό «παθολογικών» παλμών από βλαβερές ουσίες. Αυτές οι διαταραχές εν συνεχεία οδηγούν στις σωματικές εκδηλώσεις της ασθένειας εάν το σύστημα ελέγχου του οργανισμού δεν είναι ικανό να τις αντιμετωπίσει.

Πειράματα του Μορέλ επιβεβαίωσαν ότι τα ομοιοπαθητικά φάρμακα κατέχουν ηλεκτρομαγνητικές ιδιότητες. Οι ηλεκτρομαγνητικές δονήσεις αποτελούν την ουσία της δράσης των ΟΠΦ. Έτσι μπορεί να πραγματοποιηθεί και να εξηγηθεί το φαινόμενο του φαρμακευτικού τεστ. Το ΦΤ μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε (μέσω των μετρήσεων των σημείων του βελονισμού) την πιθανή ανταπόκριση του συγκεκριμένου οργανισμού σε μία ουσία υλική ή ενεργειακή.

Από την στιγμή που διαπιστώθηκε ότι τα ΟΠ και αλλοπαθητικά Φ εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητικά κύματα τέθηκε το ερώτημα για την συχνότητα αυτών των κυμάτων. Πληθώρα πειραμάτων έδειξαν ότι σε χαμηλές δυναμοποιήσεις (Δ) αντιστοιχούν χαμηλές συχνότητες, σε μέτριες Δ. - μέτριες συχνότητες, και σε υψηλές Δ. - υψηλές συχνότητες. Διαφορετικές δυναμοποιήσεις του ίδιου φαρμάκου έχουν διαφορετικές συχνότητες.

Οι ίδιες δυναμοποιήσεις των διαφορετικών φαρμάκων έχουν ίδιες ή όμοιες συχνότητες. Παραδείγματος χάρη ϋ6 έχουν φάσμα συχνοτήτων στην περιοχή των 300 Ηz, οι D12 στην περιοχή των 10.000 Ηz. Οι υψηλές δυναμοποιήσεις έχουν φάσμα συχνοτήτων στην περιοχή των 9.000 - 100.000 Ηz και άνω. Το γεγονός ότι τα διαφορετικά φάρμακα σε ίδιες δυναμοποιήσεις έχουν ίδιο εύρος συχνοτήτων μπορεί να δημιουργήσει την εντύπωση ότι αυτά τα φάρμακα έχουν και την ίδια θεραπευτική δράση. Θα πρεπε δηλαδή το Sulphur D6 να έχει την ίδια δράση με το Phosphorus D6, ή το Medorrinum D12 με το Diphterinum D12. Όμως κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Κάθε φαρμακευτική ουσία έχει τον δικό της τύπο δράσης, ο οποίος καθορίζεται από δύο παράγοντες: α) τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων και β) την ιδιαίτερη τοποθεσία των αντίστοιχων φυσιολογικών ταλαντώσεων.

Το Vega-test είναι μία από τις μεθόδους ηλεκτρο-βελονιστικής διαγνωστικής και αποτελεί τη περαιτέρω εξέλιξη της διαγνωστικής με τη μέθοδο του Voll. Το Vega-test επιτρέπει την διεξαγωγή της συνολικής εκτίμησης της κατάστασης υγείας του ανθρώπου καθώς και την διαγνωστική ξεχωριστών οργάνων και ιστών, που μας βοηθούν να καθορίζουμε τους συμβατούς ρυθμούς και προγράμματα ηλεκτρομαγνητικών, φύσιο- και αντανακλαστικό - θεραπευτικών επιρροών πάνω στον ασθενή.

Στον υγιή οργανισμό συντηρείται σχετικός συγχρονισμός διαφόρων παλμικών διαδικασιών-συστατικών της ομοιόστασης, ενώ στις διάφορες παθολογικές καταστάσεις παρατηρούνται αποκλίσεις (διαταραχές) της αρμονίας των παλμών. Αυτό μπορεί να εκφράζεται στην διαταραχή των ρυθμών των κύριων φυσιολογικών μηχανισμών, όπως παραδείγματος χάρη εξ αιτίας της απότομης υπερίσχυσης των διαδικασιών διέγερσης η καταστολής του κεντρικού νευρικού συστήματος η στις δυσαναλογίες φλοιϊκών - υποφλοιϊκών αλληλοεπιρροών.

Στο ανοσοποιητικό σύστημα παρατηρείται αποσυγχρονισμός τόσο εντός του συστήματος της κυτταρικής ανοσίας όσο και μεταξύ της κυτταρικής και μεταβολικής ανοσίας. Γι’ αυτό οι συντονιστικές αλληλεπιδράσεις και ο βαθμός συγχρονισμού των υποσυστημάτων του οργανισμού παίζουν σημαντικό ρόλο στη λειτουργική κατάστασή του.

Στις μεθόδους θεραπείας που χρησιμοποιούν τις παλμικές διαδικασίες ανήκει και η Ομοιοπαθητική. Κατά την διάρκεια της δράσης του ΟΠ φαρμάκου συντελείται συντονισμένη αλληλεπίδραση μεταξύ των παλμικών διαδικασιών του οργανισμού και του φαρμάκου. Αυτός ο μηχανισμός βρίσκει εφαρμογή και στο νθ§Β-ΐβδ1. Κατά την αλληλεπίδραση των παλμικών πηγών του ανθρώπινου οργανισμού (σύστημα, όργανο, μέρος οργάνου) από την μία πλευρά και του τεστ- σκευάσματος (ΟΠ σκεύασμα, νοσόδες, οργανοσκευάσματα) από την άλλη πλευρά, στο σημείο μέτρησης προκύπτει ή όχι το φαινόμενο παλμικής σύνθεσης που προβάλλεται στην οθόνη του μηχανήματος με την μετακίνηση της βελόνας σε καθορισμένα όρια.

Η βιοσυντονιστική θεραπεία έγκειται στην ρύθμιση των λειτουργιών του οργανισμού κατά την επίδραση ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών αυστηρά όμως καθορισμένων παραμέτρων. Η ιδέα της Βιοσυντονιστικής Θεραπείας μέσω των ασθενών ηλεκτρομαγνητικών ταλαντώσεων, εξατομικευμένων για τον κάθε ασθενή διατυπώθηκε και τεκμηριώθηκε επιστημονικά από τον Μορέλ.

Όπως προαναφέραμε στη φυσιολογική κατάσταση του οργανισμού διατηρείται σχετικός συγχρονισμός των παλμικών διαδικασιών, ενώ στις παθολογικές καταστάσεις παρατηρείται διαταραχή της αρμονίας των ταλαντώσεων.

Η Βιοσυντονιστική είναι η θεραπεία μέσω ηλεκτρομαγνητικών παλμών χαμηλής έντασης που συντονίζονται με τις δομές του οργανισμού. Είναι δυνατόν να έχουμε επίδραση σε επίπεδο κυττάρου, μεμβράνης, οργάνου, συστήματος οργάνων ή και όλου του οργανισμού.
Η βασική ιδέα χρησιμοποίησης του συντονισμού στην ιατρική είναι η εξής: Με την κατάλληλη επιλογή συχνότητας ηλεκτρομαγνητικής επίδρασης μπορούμε να ενισχύσουμε τους φυσιολογικούς και να εξασθενήσουμε τους παθολογικούς παλμούς στον οργανισμό. Κατ' αυτόν τον τρόπο η Β.Θ. είναι προσανατολισμένη στην εξουδετέρωση των παθολογικών και αποκατάσταση των φυσιολογικών παλμών (που είναι διαταραγμένες στις παθολογικές καταστάσεις).

Η προτεινόμενη μέθοδος σε αντίθεση με την πλειονότητα των γνωστών μεθόδων φυσιοθεραπείας δεν συνδέεται με την υπερθερμία των ιστών, κάτι που επιτρέπει να την κατατάξουμε στους «θεραπευτικούς παράγοντες χαμηλής έντασης» - (πληροφοριακή επίδραση). Οι συσκευές για την εφαρμογή της μεθόδου λειτουργούν: α) με ηλεκτρική επίδραση («με επαφή στο δέρμα» δράση μέσω ηλεκτροδίων) και β) με ηλεκτρομαγνητική επίδραση («χωρίς επαφή» δράση μέσω πηνίων).

Τα διάφορα σχήματα της Βιοσυντονιστικής Θεραπείας μπορούν να έχουν εφαρμογή στην θεραπεία μεγάλου φάσματος παθολογικών καταστάσεων.

Η Β.Θ. είναι θεραπεία με ενδογενείς και εξωγενείς ηλεκτρομαγνητικούς παλμούς μικρής έντασης αυστηρά καθορισμένης μορφής και συχνότητας που προκαλούν ανταπόκριση συντονισμού από τον οργανισμό. Η καινοτομία βρίσκεται στην χρήση συντονισμένων με την κατάσταση του οργανισμού παραμέτρων των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Η θεραπεία βασίζεται στην εξασθένηση παθολογικών και αποκατάσταση και ενίσχυση φυσιολογικών συχνοτήτων, καθώς και στην διατήρηση σχετικού συγχρονισμού διαφόρων παλμικών διαδικασιών που αποτελούν την φυσιολογική ομοιόσταση του οργανισμού.

Βασική αρχή των διάφορων ειδών ΒΘ είναι η επίδραση με αδύναμα ηλεκτρομαγνητικά πεδία με καθορισμένα χαρακτηριστικά που μπαίνουν σε συντονισμό με τους παλμούς των οργάνων και των ιστών του οργανισμού και έχουν ληφθεί από τον ίδιο τον ασθενή. Τα διάφορα είδη της ΒΘ διαφέρουν μεταξύ τους ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των συχνοτήτων, την μορφή του σήματος και τον τρόπο (χορήγησής τους).

Δεδομένου ότι η συγκεκριμένοι παλμοί (σήματα) είναι μαγνητικής φύσεως είναι δυνατή η λήψη τους με την βοήθεια ηλεκτροδίων και η μεταφορά τους από τον άνθρωπο στην είσοδο συσκευής. Οι εν λόγω παλμοί αφού υποβληθούν σε ειδική επεξεργασία στην συσκευή επιστρέφουν μέσω καλωδίων και ηλεκτροδίων η πηνίων στον ασθενή.

Το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο του ασθενούς ανταποκρίνεται άμεσα σε αυτά τα θεραπευτικά σήματα, οι διορθωμένοι παλμοί του ασθενούς ξαναστέλνονται στην συσκευή και ούτω καθ’ εξής. Με αυτόν τον τρόπο κατά την διάρκεια της θεραπείας ο ασθενής και το μηχάνημα δημιουργούν κλειστό σύστημα συνεχούς αυτορύθμισης με αποτέλεσμα οι επεξεργασμένοι παλμοί ξανά και ξανά να επιστρέφουν στον ασθενή.

Σαν αποτέλεσμα αποδυναμώνουν και εξαλείφονται τελείως παθολογικοί παλμοί, δυναμώνουν οι φυσιολογικοί και σταδιακά αποκαθίσταται η δυναμική ισορροπία στον οργανισμό (ομοιόσταση). Στην ενδογενή ΒΘ οι παράμετροι ηλεκτρομαγνητικής δραστηριοποίησης καθορίζονται από την κατάσταση του ίδιου του ασθενούς. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η επίδραση είναι εξατομικευμένη σε μέγιστο βαθμό, κάτι που επιτρέπει να θεωρούμε αυτήν την μέθοδο σαν μία από τις πιο ελεγχόμενες μορφές θεραπείας.

Κατά την διαδικασία της βιοσυντονιστικής θεραπείας μας δίνεται η δυνατότητα να εντοπίζουμε τις συχνότητες παθολογικών και φυσιολογικών παλμών, να τις καταγράφουμε και όταν είναι απαραίτητο να τις αντιστρέφουμε. Οι αλγόριθμοι και τα σχήματα ΒΘ επιλέγονται βάσει των αποτελεσμάτων κλινικής και ηλεκτροβελονιστικής έρευνας.

Σε μία σειρά χωρών (Ρωσία, Γερμανία, Αγγλία, χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης κ.α.) η μέθοδος αυτή πέρασε από σειρά κλινικών δοκιμών και έχει αναγνωριστεί επίσημα σαν μέθοδος διάγνωσης και θεραπείας.

Εναλλακτικές Θεραπείες:

Επικοινωνία - Ραντεβού

Τηλεφωνήστε ή στείλτε το μήνυμά σας συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα

Επικοινωνία

  • Μ. Ασίας 37 Χαλάνδρι

  • proskurnia@gmail.com

  • 210 6818 706, 6948 516 131

  • www.doctor-bogila.gr

© Δρ Λιουντμίλα Μπογκίλα